Sąskaitos faktūros, pinigų priėmimo ir išmokėjimo kvitai

Sąskaitos faktūros, pinigų priėmimo ir išmokėjimo kvitai

Gyventojų vykdančių individualią veiklą vieni iš apskaitos dokumentų yra pinigų priėmimo kvitai, sąskaitos faktūros ir PVM sąskaitos faktūros.


Pinigų priėmimo ir išmokėjimo kvitai - naudojami atsiskaitant klientams arba perkant iš asmenų prekes ir atsiskaitant su jais grynaisiais pinigais tik nustatytais atvejais, kai neprivaloma naudoti kasos aparatų. Taip pat kvitai gali būti naudojami, priimant išankstines (avansines) įmokas bei sumokant nario mokestį ar įnašą.
Sąskaita faktūra – tai atskaitomybės dokumentas, kurį pirkėjui išrašo pardavėjas, pirkėjui perkant prekes, paslaugas ar kitą turtą.

PVM sąskaita faktūra – ją išrašo subjektas, kuris yra registruotas PVM mokėtojas. PVM sąskaita faktūra įforminamas prekių tiekimas (paslaugų teikimas) bei avanso gavimas, tačiau tik tuo atveju, kai nuo gauto avanso skaičiuojamas PVM (PVM įstatymo 14 straipsnio 4 dalis). PVM mokėtojas, tik turėdamas PVM sąskaitą faktūrą, turi teisę į PVM susigrąžinimą.

Šie dokumentai įformina paslaugų tiekimą, tačiau svarbu atsiminti, kad dirbantiems pagal pažymą ar verslo liudijimą šių dokumentų apskaita yra skirtinga. Apžvelkime kuo skiriasi verslo liudijimo ir pažymos sąskaitų ir kasos kvitų išrašymas.

Individuali veikla pagal verslo liudijimą:
Paslaugų teikimas klientams įforminamas sąskaita faktūra arba pinigų priėmimo kvitu tik tada jeigu klientas to pageidauja (prašo). Jeigu suteikus paslaugą klientas neišreiškia pageidavimo gauti apskaitos dokumentą -  kvitas neišrašomas ir klientui neišduodamas.  
Išskyrus: kai gyventojas, įsigijęs verslo liudijimą, perka iš verslo liudijimą įsigijusio gyventojo jo pagamintą produkciją arba perka žemės ūkio produkciją iš gyventojo (ne PVM mokėtojo), kuris pats ją išaugino, arba perka iš gyventojo (ne PVM mokėtojo) asmeninės nuosavybės teise priklausančius daiktus.
Gautos pajamos iš veiklos pagal verslo liudijimą, apskaitomos verslo liudijimo pajamų ir išlaidų apskaitos žurnale.  Pajamos pajamų ir išlaidų žurnale nurodomos (apskaitomos) neatsižvelgiant į tai, ar klientui buvo išrašytas apskaitos dokumentas, ar nebuvo. Žurnale pajamas galima įrašyti vienu įrašu už visą dieną (įrašoma bendra dienos pajamų suma).

Individuali veikla pagal pažymą:
Gyventojas  vykdantis individualią veiklą pagal pažymą paslaugų teikimą privalo įforminti bent vienu iš šių dokumentų:  kasos aparato kvitu, pinigų priėmimo kvitu, sąskaita faktūra arba PVM sąskaita faktūra. Neatsižvelgiant į tai kada (iškart ar vėliau) ir kokiu būdu (grynaisiais ar pavedimu) klientas atsiskaito už suteiktą paslaugą, paslaugos suteikimas privalo būti įformintas išrašant sąskaitą faktūrą (jei kasos aparatas veikloje nenaudojamas).
Jei klientas atsiskaito iškart grynaisiais pinigais, sąskaitoje, kaip papildoma informacija, gali būti įrašyta, kad atsiskaityta iškart grynaisiais, suteikus paslaugą. Sąskaitą faktūrą privaloma išrašyti neatsižvelgiant į tai, ar klientas jos prašo, ar ne. Jei klientas sąskaitos neprašo (nepageidauja) gauti, galite jos klientui neįteikti, tačiau visais atvejais privalote ją išrašyti.
Individualios veiklos pagal pažymą pajamos – pajamų ir išlaidų žurnale įrašomos pagal kiekvieną sąskaitą faktūrą. Žurnalo suminiai duomenys naudojami deklaruojant pajamas.

Kaip visa tai padaryti praktiškai galite pamatyti mano video seminaruose.

Geriausi linkėjimai,

Viktorija Kašalynaitė