Privatumo politika

Bendros nuostatos

Šioje privatumo politikoje (toliau, – Dokumentas) yra pateikiama informacija apie internetinėje svetainėje www.viktorijakasalynaite.lt (toliau, – Svetainė) naudojamą asmens duomenų tvarkymo praktiką ir sąlygas. Visa informacija yra pateikta išsamiai ir suprantamai, kadangi yra siekiama, jog Jūs su šiuo dokumentu atidžiai susipažintumėte ir nuspręstumėte ar sutinkate su tokiu asmens duomenų rinkimu ir naudojamu ar ne.

Šios Svetainės asmens duomenų valdytoja yra Viktorija Kašalynaitė, dirbanti pagal individualios veiklos pažymą nr: 967534, su kuria susisiekti galite el. paštu: [email protected]

Nesutikus su šiame Dokumente aprašytomis sąlygomis, deja, bet negalėsime Jums suteikti mūsų paslaugų, kadangi šis Dokumentas yra sukurtas, pagal Europos Sąjungos bendrojo duomenų apsaugos reglamento Nr. 2016/679 reikalavimus (toliau – Reglamentas), kuris numato kliento ar Svetainės lankytojo apsisprendimo teisę dėl asmens duomenų tvarkymo. Taip pat, jaunesni nei 18 metų, negali teikti jokių asmens duomenų šioje Svetainėje.

Sąvokos
Dokumentas  – www.viktorijakasalynaite.lt patvirtinta Privatumo Politika.
Svetainė – www.viktorijakasalynaite.lt internetinė svetainė, kurioje dabar lankotės.

Kam yra taikomas šis dokumentas?

Šiame dokumente numatytos sąlygos bus taikomos kiekvieną kartą lankantis šioje Svetainėje bei naudojantis teikiamomis paslaugomis ir turiniu, pavyzdžiui:

 ✓ Peržiūrint ir užsisakant siūlomas paslaugas;
 ✓ Lankantis svetainėje;
 ✓ Susisiekus su mumis;
 ✓ Prisijungiant prie savo paskyros.

Šios sąlygos yra taikomos nepriklausomai nuo įrenginio tipo, kurio pagalba lankotės šioje Svetainėje (mobilus telefonas, planšetinis kompiuteris, kompiuteris, televizorius ar kt.).

Visi Svetainėje renkami duomenys yra tvarkomi ir saugomi Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatyta tvarka. Taip pat, yra naudojami galimi techniniai ir administraciniai sprendimai, kurie padeda užtikrinti, jog Jūsų pateikti asmens duomenys būtų apsaugoti nuo praradimo ar neteisėto naudojimo.

Apie šio Dokumento pakeitimus bus pranešama patalpinant naują informaciją šioje Svetainėje, nurodydama atnaujinimo datą pačiame viršuje, kuri ir bus laikoma nauja Dokumento įsigaliojimo data.

Kokie asmens duomenys yra tvarkomi ir kokiu pagrindu?

Šioje Svetainėje gali būti tvarkomi Jūsų asmens duomenys, gauti vienu iš žemiau pažymėtų būdų:

 ✓ Klientų ir/arba Svetainės lankytojų pateikti asmens duomenys (vardas, pavardė, el. paštas, banko sąskaitos duomenys), kurie naudojami šiems tikslams: paslaugų užsakymui patvirtinti, siunčiant užklausos formas, siunčiant naujienlaiškį;
  ✓ Lankantis šioje Svetainėje yra gaunama informacija apie Jūsų naudojamą įrenginį, jo tipą, technines charakteristikas, operacinės sistemos versijas, naudojamos naršyklės versijas. Ši informacija yra automatiškai gaunama ir suteikiama mums Jūsų naršyklės pagalba.
  ✓ Fiksuojant IP adresus, kurie yra naudojami mūsų Svetainėje tam, kad turėtume galimybę tinkamai analizuoti šią Svetainę, tendencijas, stebėti vartotojų atliekamus veiksmus, bendram informacijos naudojimui.

Kokiu būdu yra renkami Jūsų asmens duomenys?

  ✓ Apsilankant šioje Svetainėje;
  ✓ Pateikiant užsakymą;
  ✓ Pateikiant užklausą;
  ✓ Sutinkant su slapukų taisyklėmis ir jų įdiegimu į Jūsų įrenginį;
  ✓ Kitu būdų pateikiant savo duomenis mūsų Svetainėje.

Kaip ir kiek laiko yra saugomi Jūsų asmens duomenys?

    Klientų ir/arba Svetainės lankytojų pateikti asmens duomenys saugomi 2 metus nuo paskutinio pasinaudojimo www.viktorijakasalynaite.lt teikiamomis paslaugomis. Praėjus 2 metų terminui, saugomi asmens duomenys bus ištrinami tokiu būdu, kuris neleis jų atgaminti.
    Esant nenumatytoms aplinkybėms, kurių metu kyla grėsmė asmens duomenų saugumui, bus imamasi visų priemonių apsaugoti Jūsų duomenis bei nedelsiant Jus informuoti.

Kam yra perduodami Jūsų asmens duomenys?

Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti:
Asmens duomenų tvarkytojams, tokiems kaip IT specialistams, Svetainės administravimą teikiančioms įmonėms, apmokėjimų tarpininkams, apskaitą tvarkančiai įmonei ar asmeniui ir kitiems subjektams, kurios padeda vykdyti mūsų veiklą.

Jūsų, kaip duomenų subjekto teisės:
 ✓ Žinoti apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą;
 ✓ Susipažinti su šios Svetainės asmens duomenų tvarkymo politika ir procedūra;
 ✓ Reikalauti, kad neteisingai pateikti asmens duomenys būtų ištaisyti;
 ✓ Reikalauti būti pamirštam, tokiu būdu sustabdant bet kokį asmens duomenų tolimesnį tvarkymą ir ištrinant turimus bei saugomus asmens duomenis;
  ✓ Esant teisėtam pagrindui, kreiptis dėl Jūsų asmens duomenų apribojimo;
  ✓ Kreiptis dėl Jūsų asmens duomenų perkėlimo, kuris gali būti atliekamas tik esant ir užtikrinant saugias technines priemones, kurios neturėtų neigiamos įtakos asmens duomenų saugumui;
  ✓ Pateikti skundą dėl asmens duomenų tvarkymo kompetentingai institucijai, jeigu manote, kad Jūsų asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant teisės aktų reikalavimus.